Revista Cenaclul de la Păltiniș nr. 62,
ianuarie 2018

coperta 1 coperta 2
coperta 3 coperta 4
Citește revista în format pdf:
 SUMAR
COMITETUL REDACȚIONAL

REDACTOR ȘEF:VALENTIN LEAHU
COORDONATORI:Eugen JITARIUC (executiv), Silviu GUGA (literar),
Ovidiu CALBOREAN (secretar general de redacţie), Sorin SAVA (DTP), Silviu Crăciunaș (website)
SENIORI EDITORI:Doina ZAHARIA, Simona RADU, Lazăr ZĂHAN
COLEGIUL DE ONOARE:BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU, BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU, Emil ALMĂŞAN, Ion TACHE, Ioan TĂMÂIAN, Ioan CĂRMĂZAN, Alexandru C. LUNGU, Dan PAPIJ, Ioan RADU VĂCĂRESCU, Dumitru BAN, Mircea URECHE, Ioan TOPÂRCEANU, Mircea ŞTEŢIU, [Horia TABACU], Dan MUCENIC, Mirela GRUIŢĂ, Corneliu V. MIHAIL, Mihai GAGEA, [Petre Ovidiu DUMBRĂVEANU], Constantin ILEA, Dumitru Augustin DOMAN, Octavian HOANDRĂ, Constantin NECULA, Romeo PETRASCIUC, Adrian SUCIU, [Rareş JITARIUC]
Corespondenți speciali:Florin PREDESCU (WASHINGTON, MONTREAL), Dan DĂNILĂ, Walter JHOREND (GERMANIA), Cristina Ana Maria LEAHU (ROTTERDAM)
Redactori:Sabrina ŞTEF, Alexandra MIHALCEA, Bogdan DUMBRĂVEANU
Relații și scrisori:valentin.leahu@gmail.com | cenacluldelapaltinis@gmail.com, Tel: 0745/335192
Coordonator DTP:Bogdan Ciuchendea

Revistă editată de Asociaţia Cenaclul de la Păltiniş, înscrisă în Registrul special al Asociaţiilor si Fundaţiilor existent la Judecătoria Sibiu
PREŞEDINTE DE ONOARE dr. Alexandru Ducu Lungu
FONDATORI:Gabriela Bica, Doina Zaharia, Ana Maria Cristina Leahu
PREŞEDINTE ÎN FUNCŢIE: Florin Pîrvu
VICEPREŞEDINTE: Siviu Guga
SECRETAR : Llelu Vălăreanu Sârbu
Revista Cenaclul de la Păltiniş deţine la Biblioteca Naţională a României codul ISSN: 2066-7957
Tiparul executat la Tipografia Bibliotecii ASTRA